MOBIILISOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT (suomi)

Lue nämä käyttöehdot ennen kuin lataat Jumbo Bus Oy:n -mobiilisovelluksen tai käytät sitä. Lataamalla mobiilisovelluksen tai käyttämällä sitä hyväksyt alla kuvatut ehdot. Ellet halua sitoutua näihin ehtoihin, et voi käyttää mobiilisovellusta.

Yleiset ehdot

Lain sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) nojalla palveluntarjoaja soveltaa näitä käyttöehtoja tarjotessaan palveluita sähköisesti mobiilisovelluksen avulla, jäljempänä “Käyttöehdot”.

Näissä Käyttöehdoissa määritellään Jumbobus Oy:n-mobiilisovelluksella tarjottavat sähköiset palvelut.

Mobiilisovelluksen lataaminen tai Palvelun käyttäminen tarkoittaa, että hyväksyt kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot ja sitoudut toimimaan niiden mukaisesti.

Käyttöehtojen sisältämät määritelmät

m-Lippu – sähköinen lippu, joka toimitetaan Mobiilisovelluksella ja joka oikeuttaa lipussa nimetyn henkilön matkustamaan lipussa mainittujen pysäkkien välillä;

Henkilötiedot – Asiakkaan henkilötiedot kuten etunimi, sukunimi, puhelinnumero, asuinpaikan postinumero ja sähköpostiosoite;

Palvelut – sähköiset palvelut, joita Palveluntarjoaja tarjoaa Mobiilisovelluksella ja joihin viitataan näiden Käyttöehtojen kohdassa 3;

Asiakas – luonnollinen tai oikeushenkilö, joka on voimassaolevasti rekisteröitynyt Mobiilisovelluksen käyttäjäksi; viitataan näissä ehdoissa myös sanalla “sinä”;

Palveluntarjoaja – Jumbo Bus Oy Purjetie 1 A 4 00960 Helsinki ly 3110431-2

Mobiilisovellus – 

Tarjottujen Palvelujen kuvaus ja laajuus

Näiden Käyttöehtojen mukaisesti Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelua, joka mahdollistaa m-Lipun ostamisen, toimittamisen ja säilyttämisen Mobiilisovelluksessa.

Lipun ostamiseen Mobiilisovelluksessa kuuluvat seuraavat vaiheet:

Matkan valitseminen (ml. lähtöpaikka ja määränpää, lähtöpäivä, lähtöaika, matkustajamäärä ja mahdollinen istumapaikan valinta),

Palveluntarjoajan Käyttöehtojen ja Kuljetusehtojen hyväksyminen,

maksaminen maksukortilla,

m-Lipun toimittaminen Asiakkaalle Mobiilisovellussa.

Tilausvahvistuksen toimittaminen Asiakkaalle Mobiilisovelluksessa määriteltyyn sähköpostiosoitteeseen.

Ostopäätös on lopullinen eikä m-Lipulla ole palautus- eikä vaihto-oikeutta.

m-Lippu toimitetaan Asiakkaan mobiililaitteelle Mobiilisovelluksessa. Jos laitteesi häviää tai vahingoittuu, sähköpostitse lähetetyn tilausvahvistuksen varausnumero toimii matkalippuna. Ongelmatapauksissa ota yhteyttä asiakaspalveluun ennen matkan alkua.

Väärinkäytöstapauksissa Palveluntarjoaja pidättää oikeuden peruuttaa m-Lippusi tai kieltää matkasi linja-autossa.

Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välinen kuljetussopimus syntyy, kun Palveluntarjoaja toimittaa Asiakkaalle m-Lipun Mobiilisovelluksen kautta .

m-Lippu tarkistetaan linja-autossa Mobiilisovelluksen avulla, jos internetyhteys. Lippuna hyväksytään myös varausvahvistus.

Asiakas voi esittää kysymyksiä ja saada tietoa Mobiilisovelluksesta:tai

lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: jumbobus@jumbobus.fi tai

soittamalla 0400444188 tai 0405553885

Mobiilisovelluksen käyttö

Mobiilisovellus ja kaikki oikeudet siihen ovat Palveluntarjoajan omaisuutta. Mobiilisovellus koostuu sisällöstä, joka on suojattu tekijänoikeuksilla, tavaramerkkioikeuksilla ja/tai muilla immateriaalioikeuksilla.

Käyttäessäsi Palvelua henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen Palveluntarjoaja myöntää sinulle rajoitetun, ei-yksinomaisen, peruutettavissa olevan ja ei-siirrettävissä olevan lisenssin käyttää Mobiilisovellusta omistuksessasi tai hallinnassasi olevalla mobiililaitteella. Et saa käyttää Mobiilisovellusta tai sallia sitä käytettävän muuhun kuin henkilökohtaiseen tai ei-kaupalliseen käyttöön.

Ainoastaan Asiakas, joka on pätevästi rekisteröitynyt Mobiilisovelluksen käyttäjäksi, voi käyttää m-Lippua. Sitoudut ylläpitämään käyttäjäprofiilillasi paikkansapitäviä, täydellisiä ja ajan tasalla olevia tietoja. Olet vastuussa kaikista käyttäjäprofiilillasi tai käyttäjätiedollasi tapahtuvista toimista. Sitoudut pitämään profiilisi käyttäjätunnuksen ja salasanan suojattuna kaiken aikaa. Käyttäjäprofiili on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille.

Sitoudut noudattamaan sovellettavia lakeja käyttäessäsi Mobiilisovellusta ja hyväksyt olevasi vastuussa käyttäjäprofiilillasi tehdyistä ostoista. Hyväksyt, että Mobiilisovelluksen käyttö edellyttää internetyhteyttä. Sinun tulee itse hankkia tarvittava verkkoyhteys ja maksaa siitä.

Mobiilisovellus on saatavilla verkossa toimivista sovelluskaupoista, kuten Apple App Store (iOS-versio) ja Google Play (Android-versio), ja sen lataamiseen soveltuvat kyseisen palveluntarjoajan ehdot.

Voit lopettaa Mobiilisovelluksen käytön milloin tahansa. Käyttäjäprofiilin rekisteröinnin voi peruuttaa poistamalla tiedot käyttäjäprofiilista ja poistamalla mobiilisovelluksen. Jos haluat, että kaikki aikaisemmat tapahtumat poistetaan, ota yhteyttä meihin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen jumbobus@jumbobus.fi

Joillakin laitteilla Mobiilisovelluksen aukeaminen voi kestää useita sekunteja, joten suosittelemme, että aukaiset Mobiilisovelluksen ja m-Lipun tai sähköpostivahvistuksen odottaessasi linja-autoa. Jos et kykene näyttämään m-Lippua tai varausnumeroa kuljettajalle tai lipuntarkastajalle sitä pyydettäessä, joudut ostamaan uuden matkalipun. Asiakkaan vastuulla on huolehtia siitä, että mobiililaitteella on riittävästi virtaa m-Lipun näyttämiseksi milloin tahansa matkan aikana (sekä lähtöpaikalla että määränpäässä).

Palveluntarjoajan vastuu

Palveluntarjoaja pyrkii pitämään Palvelun Asiakkaan käytettävissä ilman keskeytyksiä ja häiriöitä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa, että Palvelu on käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi. Mobiilisovellus, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä, ja sisällön formaateista.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muokata tai muuttaa Mobiilisovellusta tai Palvelua sekä lopettaa tai sulkea Mobiilisovelluksen tai Palvelun milloin tahansa osittain tai kokonaan ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat Palvelun käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä Käyttöehdoista, vaikka Palveluntarjoajalle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta, paitsi jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Kaikissa tapauksissa Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu Asiakkaan maksaman m-Lipun hintaan. Ylläoleva ei rajoita pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia kuluttajan oikeuksia.

Muutokset ja velvollisuuksien siirtäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja milloin tahansa harkintansa mukaan. Muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Mobiilisovelluksessa tai sähköpostilla. Sinun katsotaan hyväksyneen muuttuneet Käyttöehdot, jos jatkat Palvelun käyttöä muutosilmoituksen jälkeen.    

Et voi luovuttaa tai siirtää Käyttöehtojen mukaisia oikeuksiasi ja/tai velvollisuuksiasi. Palveluntarjoaja voi luovuttaa näiden Käyttöehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle ilman suostumustasi.

Valitusmenettely

Asiakas voi tehdä valituksen, kun Palveluiden tarjoamisessa ei ole noudatettu näitä Käyttöehtoja. Valituksen voi toimittaa:

kirjallisena sähköpostilla Jumbobus@jumbobus.fi

Valituksen tulisi sisältää kuvaus siitä ongelmasta, joka johti valitukseen, sekä Asiakkaan yksilöimiseksi tarvittavat tiedot.

Reklamaatio tulee lähettää viimeistään 21 päivän kuluessa matkan päättymisestä. Palveluntarjoaja vastaa valitukseen kirjeellä tai sähköpostilla Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiin viimeistään 21 päivän kuluessa palautteen saapumisesta.

Tietosuoja

Palveluntarjoaja on EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) tarkoittama rekisterinpitäjä. Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on Jumbobus Oy Purjetie 1 A 4 00960 helsinki Suomi. Henkilötietojasi kerätään m-Lipun myyntisopimuksen tekemistä ja täytäntöönpanoa varten, sekä rekisterinpitäjän tarjoamien vastaavien palvelujen sähköistä suoramarkkinointia varten.  Henkilötietojasi ei voida käyttää rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen toimesta muunlaisiin sähköisen suoramarkkinoinnin tarkoituksiin ilman sinun suostumustasi. Kerättyjä Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain laissa mainituille tahoille tai kolmansille osapuolille, jotka on määritelty Jumbo bus Oy:n Tietosuojaselosteessa. Sinulla on oikeus saada tieto sinusta tallennetuista tiedoista ja oikeus käyttää muita rekisteröidyn oikeuksiasi, jotka on määritelty tietosuoja-asetuksessa ja JumboBus.fi Oy:n Tietosuojaselosteessa. Henkilötietojesi käsittely on tarpeen Palveluntarjoajan ja sinun välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Palveluntarjoaja käsittelee Mobiilisovelluksella annettuja Henkilötietoja tietosuoja-asetuksen ja muiden soveltuvien lakien mukaisesti. Palveluntarjoaja voi käsitellä sinun Henkilötietojasi myös ilman suostumustasi, jos käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, kuten tarkemmin määritellään Tietosuojaselosteessa. Palveluntarjoaja pitää Henkilötiedot luottamuksellisina eikä luovuta niitä muille tahoille, ellei Asiakas selvästi hyväksy tätä, tai ellei se ole muuten sallittua lain nojalla tai määritelty Tietosuojaselosteessa. Tämä velvollisuus pysyy voimassa myös Asiakkaan ja Palveluntarjoajan oikeussuhteen päättymisen jälkeen.

Palveluntarjoaja saa käyttää Asiakkaan Henkilötietoja markkinoinnissa, esimerkiksi lähettääkseen Asiakkaalle sähköpostitse omia tai kolmansien osapuolten kaupallisia tiedotteita vain, jos Asiakas on antanut käyttöön suostumuksen merkitsemällä Lomakkeessa tätä koskevan kohdan. Asiakkaalla on aina oikeus peruuttaa suostumuksensa ja voi tehdä tämän noudattamalla Tietosuojaselosteessa annettuja ohjeita. Palveluntarjoaja voi käyttää lippuostoista saatuja tietoja kohdistaakseen Asiakkaaseen kolmannen osapuolen markkinointia. Tämä sähköinen markkinointi perustuu Asiakkaan suostumukseen, joka kerätään ennen kuin Palveluntarjoaja saa Henkilötiedot.

Löydät lisätietoja Henkilötietojesi käsittelystä Palveluntarjoajan toimesta Tietosuojaselosteesta Internet-sivuiltamme.