Jumbo bus Oy:n Tietosuojaseloste:

Jumbo bus Oy kunnioittaa yksityisyyden suojaa ja sen turvaaminen on meille tärkeää. Tällä sivulla löydät tietoa siitä, miten keräämme ja säilytämme henkilötietojasi.

Yleisesti henkilötietojen käsittelytavoistamme.

Käsittelemme henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön, mukaan lukien EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679; “tietosuoja-asetus”) ja kansallisten tietosuojalakien, mukaisesti.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja Internet-sivujemme ja mobiilisovelluksiemme lipunmyynnin, sivuillamme käytettävien  markkinoinnin, sekä lakisääteisten velvoitteiden yhteydessä.

Käsittelymme tarkoitukset ja oikeusperuste.

Keräämme henkilötietojasi tarjotessamme sinulle kuljetuspalveluita. Henkilötietojasi kerätään lipunmyyntisopimuksen tekemistä ja täytäntöönpanoa, sekä samankaltaisten tarjoamiemme palveluiden sähköistä suoramarkkinointia ja muuta markkinointia varten, kuten alla on kuvattu. Henkilötietojasi käsitellään, jotta pystymme hallinnoimaan ja kehittämään asiakassuhdettamme kanssasi, suunnittelemaan, kehittämään ja valvomaan toimintamme eri osia, sekä hoitamaan yleistä asiakaspalveluamme, viestintää, markkinointia ja asiakastyytyväisyyttä, sekä tarpeellisia todentamis- ja tietoturvatoimiamme.

Keräämme henkilötietoja seuraavien kanavien kautta ja seuraavia tarkoituksia varten:

Internet-sivut: Keräämme sivuillamme tietoja, kun ostat lippuja tai otat meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta. Teemme näin, jotta voimme myydä sinulle lippuja, lähettää sinulle tilausvahvistuksia ja muuta tietoa liittyen matkaasi, saadaksemme palautetta, ja vastataksemme kysymyksiin ja muihin yhteydenottopyyntöihin, jotka on lähetetty sivujemme kautta. Tämän tiedon perusteella voimme myös ottaa sinuun yhteyttä vianetsintätarkoituksessa ja lähettääksemme sinulle liikennetiedotteita. Sivujen kautta kerätyn tiedon käsitteleminen on tarpeen lipunmyyntiin liittyvän sopimuksen täytäntöön panemiseksi, sekä oikeutettua etuamme hoitaa asiakassuhteita varten.

Muut asiakaspalvelukanavat: Voimme kerätä henkilötietoja myös muiden asiakaspalvelukanaviemme kautta, esimerkiksi kun soitat asiakaspalvelunumeroomme, lähetät meille sähköpostia tai otat meihin yhteyttä Facebookin tai muun sosiaalisen median kautta. Näitä tietoja käytetään ainoastaan kysymyksesi tai muun yhteydenottopyyntösi käsittelemiseen, ja niitä ei käytetä muihin tarkoituksiin. Tietojesi (kuten yhteystietojesi ja muiden tietojen, joita annat meille pyyntöösi liittyen) käsittely perustuu oikeutettuun etuumme hoitaa asiakassuhteitamme.

Mobiilisovellukset: Henkilötietoja kerätään myös kahden mobiilisovelluksemme avulla mobiililipun myyntisopimuksen tekemistä ja täytäntöönpanoa varten. Sovelluksista kerättyjen tietojen käsitteleminen on tarpeen mobiililippujen ostoon liittyvän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Markkinointi: Voimme myös käsitellä henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin, kuten lähettääksemme sinulle informaatiota palveluistamme. Sen jälkeen kun olet ostanut liput verkossa, voimme esimerkiksi lähettää sinulle markkinointiviestintää Jumbobus.fi samankaltaisista palveluista, jos et ole kieltänyt tällaisten viestien lähettämistä.  

Käsittelemiimme henkilötietoihin kuuluvat seuraavat tiedot:

Perustiedot, jotka olet antanut meille, kuten nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi, syntymäaikasi, tittelisi tai ammattisi, äidinkielesi, sukupuolesi;

Asiakassuhteeseemme kanssasi liittyvät tiedot, kuten tilatut liput, tilausten rekisteröinti, tilausmaksun päivämäärä ja aika, muut mahdolliset maksutapahtuma- ja käyttötiedot, kuten tiedot maksutapahtumista tietyssä asiakassuhteessa, sekä tuotteiden ja palveluiden käyttö eri kanavissa, antamasi tyytyväisyystiedot ja muut vastaavat tiedot. Pankkitilitietoja voidaan käsitellä hyvitysten maksamiseksi. Mobiilisovelluksessa voit myös tallentaa pankkikorttitietosi tulevia ostoja varten; ja

Markkinointiin liittyvät tiedot, kuten suostumus markkinointiin ja uutiskirjeisiin, kilpailuihin osallistuminen ja niiden voittaminen, tieto mahdollisesta suoramarkkinointikiellosta tai tieto markkinointiviestinnän kieltämisestä, evästeiden kautta kerätty tieto sekä tietyt Internet-ostoihin liittyvät profilointitiedot.

Mistä keräämme tiedot

Henkilötiedot kerätään pääasiallisesti suoraan sinulta. Lisäksi tietoja voidaan kerätä, kun rekisteröidyt palveluumme, käytät palveluamme sekä tietoliikenteestämme, mukaan lukien kolmansien osapuolten tunnistus- ja varmennustyökalujen ja -palveluiden käytöstä.

Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallentaa ja päivittää muilta rekisterinpitäjiltä, jotka tarjoavat palveluita, kuten osoitetietojen keräämistä, rekistereiden päivittämistä tai luottotietojen keräämistä.

Tietojen luovutus ja siirto kolmansille osapuolille

Emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille, ellei soveltuvan lainsäädäntö sitä edellytä tai ellei se ole tarpeen palveluiden toteuttamiseksi.

Voimme luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja kun lainsäädäntö siihen velvoittaa. Tietoja asiakkaista voidaan esimerkiksi luovuttaa viranomaisille heidän pyynnöstään, heidän yleisen edun nimissä suorittamien tehtävien vuoksi.

Käsittelemme henkilötietoja pääasiassa palvelimilla EU/ETA-alueella. 

Tietoturvan ja tietojen säilyttämisen periaatteet

Jumbobus Oy on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi. Jumbobus ylläpitää raporttia tiedoista erillisellä, rajoitetun pääsyn palvelimella. Pääsy tietoihin on suojattu niin, että tietojen katselu edellyttää sekä Jumbobus Oy:n hallinnoiman käyttäjätunnuksen että käyttäjäkohtaisten käyttöoikeuksien ja salasanan käyttöä. Pääsy tietoihin voidaan antaa ainoastaan Jumbobus Oy:n henkilöstölle, jotka tarvitsevat tietoja asiakaspalvelua varten.

Pidämme henkilötiedot luottamuksellisina, emmekä luovuta niitä muille tahoille kuin niille, jotka on mainittu tässä Tietosuojaselosteessa, ellet ole selvästi antanut meille lupaa tehdä niin, tai ellei se ole muuten sallittua lain säännösten nojalla tai määritelty tässä Tietosuojaselosteessa. Tämä velvollisuus pysyy voimassa myös sinun ja Jumbobus Oy:n oikeussuhteen päättymisen jälkeen.

Henkilötietojasi säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista niiden tarkoituksien toteuttamiseksi, joita varten tiedot kerättiin.

Sinun oikeutesi

Voit milloin tahansa käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, jotka liittyvät käsittelemiimme henkilötietoihisi. Rekisteröidyn oikeuksiin kuuluu:

Oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus pyytää tietojen oikaisemista: Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi. Tämä sisältää esim. oikeuden saada tiedon siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, mitä henkilötietoja käsitellään ja käsittelyn tarkoitus. Sinulla on myös oikeus pyytää, että virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot korjataan.

Oikeus vastustaa käsittelyä: Sinulla on oikeus vastustaa tiettyä henkilötietojen käsittelyä, mukaan lukien esimerkiksi henkilötietojesi käsittelyä markkinointi-tarkoituksiin tai kun henkilötietojesi käsittelymme muutoin perustuu meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun.

Oikeus pyytää tietojen poistamista: Voit myös pyytää, että henkilötietosi poistetaan, jos esimerkiksi henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty, käsittely on lainvastaista tai henkilötiedot on poistettava, jotta voimme noudattaa lakisääteistä velvoitetta.

Oikeus suostumuksen peruuttamiseen: Tilanteissa, joissa henkilötietojasi käsitellään suostumuksesi perusteella, sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa kyseiseen käsittelyyn antamasi suostumus.

Oikeus markkinoinnin kieltämiseen: Jos käytämme yhteystietojasi, jotka olemme saaneet lipun oston yhteydessä lähettääksemme sinulle sähköistä markkinointi-viestintää muista vastaavista palveluistamme, sinulla on aina mahdollisuus kieltäytyä markkinoinnista jatkossa.

Voit käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tietosuoja Jumbobussuomi@gmail.com

Jos haluat tehdä valituksen kansalliselle valvontaviranomaiselle meidän henkilötietojesi käsittelystä, voit tehdä sen ottamalla yhteyttä Tietosuojavaltuutettuun (tietosuoja@om.fi, 029 56 16670, www.tietosuoja.fi).